SCALA INFO

Praktische info

Inschrijvingsmodaliteiten

Je inschrijving is bindend en is enkel voor aanvang van de cursus te annuleren via dit formulier op onze site . Meer informatie over de annuleringsprocedure vind je op diezelfde pagina.

CVO Scala heeft het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander lesmoment, zonder dat we hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. Indien je dat wenst, kan je bij inschrijving een factuur aanvragen (vb. voor je werkgever of bij betaling met KMO-portefeuille).

Het gebruik van de KMO-portefeuille ontslaat je niet van het betalen bij inschrijving.

Lees ook het centrumreglement

Betalingsmogelijkheden, kostprijs en kortingen

Inschrijven en betalen

Betalen kan op verschillende manieren.

Schrijf je je online in, dan kom je terecht op een online betaalpagina waar je kan betalen met Visa of Mastercard. Kom je langs op het secretariaat om je in te schrijven, dan betaal je met Bancontact.

Kostprijs

De prijs van de cursussen wordt door de overheid bepaald. Alle info kan je hier vinden.

De overheid voorziet heel wat kortingen of vrijstellingen van inschrijvingsgeld. Deze kortingen zijn niet van toepassing op het lesmateriaal. Hier vind je het overzicht van alle mogelijke kortingen in het volwassenenonderwijs en hier vind je een wegwijzer Vlaamse Opleidingsincentives om snel te vinden wat je zoekt.

Premies

 • DIPLOMAGERICHTE OPLEIDINGEN
  De premie is alleen van toepassing voor zogenaamde diplomagerichte opleidingen. Dit zijn beroepsgerichte opleidingen die in combinatie met de opleiding Algemeen Aanvullende Vorming, leiden tot een diploma secundair onderwijs. Je kan alle informatie over de voorwaarden vinden via deze link.

 • PREMIES VOOR BEDIENDEN
  Ben je bediende in een ANPCB-bedrijf en volg je, op eigen kosten, een beroepsopleiding buiten de werkuren? Cevora betaalt je de inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terug via individuele vormingspremies en dit onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie vind je op de website van Cevora.

 • PREMIES VOOR WERKNEMERS IN DE HORECA
  Als je een cursus volgt in het studiegebied Voeding kan je een premie aanvragen ter waarde van de helft van het inschrijvingsgeld. Je moet wel voldoen aan enkele voorwaarden.

Tewerkgesteld zijn als werknemer in de horecasector PC 302 bij de start van de cursus en op het moment dat de aanvraag wordt ingediend;

de aanvraag indienen na het beëindigen van de cursus en voor de start van het nieuwe schooljaar;

geslaagd zijn voor de cursus.

 • SUCCES MET JE STUDIES
  Je komt in aanmerking voor deze premie indien je een bepaalde opleiding volgt aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs en je hebt een arbeids-, vrijwilligers- of stageovereenkomst bij een vzw die behoort tot één van de volgende paritaire comités

  • PC 319.01 of de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingssector (bijzondere jeugdzorg, sector van de zorg voor personen met een handicap, CKG, CIG, algemeen welzijnswerk, …)

  • PC 329 of de Vlaamse socioculturele sector (socioculturele verenigingen, …)

  • PC 331 of de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, …)

Meer informatie, o.a. over de opleidingen die in aanmerking komen, kan je vinden via deze link.

 • PREMIES VOOR S-PLUS LEDEN
  De premie is van toepassing voor de basiscursussen computer, tablet of smartphone; internet en talen, uitsluitend voor S-Plus leden uit West-Vlaanderen en op vertoon van hun lidkaart.

S-Plus komt voor 20% tussen in het deelnamegeld, met een maximum van 15 euro per persoon, per jaar. Het maximumbedrag van 15 euro kan je eventueel spreiden over verschillende cursussen.

Vlaamse opleidingsincentives

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen? Er zijn verschillende manieren waarop je daarbij steun kunt krijgen van de Vlaamse overheid.

 1. Opleidingscheques
 2. Vlaams opleidingsverlof
 3. Vlaams opleidingskrediet

KMO-portefeuille

De opleidingen van het CVO komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO- portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het registratienummer van ons CVO is DV.O102750.

Plafonnering

Een cursist betaalt een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding. Een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus. De startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt. De einddatum van de module heeft hierbij geen belang.

Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro.

De plafonnering per semester is overdraagbaar naar een ander centrum.

Het maximumplafond kan niet toegekend worden indien de cursist een verhoogd inschrijvingsgeld moet betalen als gevolg van het meer dan driemaal inschrijven in eenzelfde module binnen een periode van zes cursusjaren. Een cursist moet dus bij een vierde inschrijving voor dezelfde module (binnen een periode van zes schooljaren) het verhoogde bedrag aan inschrijvingsgeld altijd betalen en dit volledige inschrijvingsgeld wordt niet meegenomen in het plafond.

De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per semester per opleiding wordt bij de cursist gelegd. De cursist moet aantonen welk bedrag aan inschrijvingsgeld hij reeds betaald heeft voor een bepaalde opleiding. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs is daarentegen gehouden bij betaling van het inschrijvingsgeld steeds een betalingsbewijs aan de cursist te overhandigen.

Het centrum annuleert een cursus

Wanneer wij een cursus annuleren, betalen we het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal integraal terug. We nemen contact met je op om de terugbetaling in orde te brengen.

Uitschrijven

1.1 Uitschrijven voor de start van de cursus (volledige terugbetaling)

Wens je een cursus stop te zetten, vul dan voor de start van de cursus het formulier via de link hieronder in. De verzendingsdatum in de database geldt als bewijs. Bij uitschrijven voor de start van de cursus wordt het betaalde inschrijvingsgeld en het betaalde cursusmateriaal volledig terugbetaald. Dit is enkel mogelijk voor aanvang van de cursus.

Indien je je online inschreef, storten we bij annulering het betaalde bedrag terug op je rekening. Indien je je op een van onze secretariaten inschreef, mailen we je een onkostenstaat die je verder aanvult en ondertekend terugbezorgt aan het secretariaat.

Klik op dit formulier om je annulatie met volledige terugbetaling in orde te brengen.

1.2 Uitschrijven tot één dag na de tweede lesdag met persoonlijk medisch attest voor ziekte (gedeeltelijke terugbetaling)

Uitschrijven tot één dag na de tweede lesdag kan, mits je ons een persoonlijk medisch attest voor ziekte (op jouw naam) bezorgt. Vul het formulier via de link hieronder in. De verzendingsdatum in de database geldt als bewijs. We storten het betaalde bedrag verminderd met 15 euro administratiekosten binnen de 6 weken terug op je rekening. Houd er wel rekening mee dat we tijdens de schoolvakanties dicht zijn. Indien je je op een van onze secretariaten inschreef, mailen we je een onkostenstaat die je verder aanvult en ondertekend terugbezorgt aan het secretariaat. Indien je je online inschreef en betaalde, kunnen wij de administratie zelf afwerken.

Ontvangen cursusmateriaal kan onder geen enkele voorwaarde worden teruggenomen.

Voor de opleiding Culinair brengen we ook de vastgelegde kostprijs van de verbruikte ingrediënten in mindering.

Klik op dit formulier om je annulatie met gedeeltelijke terugbetaling in orde te brengen.

1.3 Uitschrijven vanaf de tweede lesdag (geen terugbetaling)

Je kan je nog steeds uitschrijven, maar je kan helaas geen terugbetaling meer krijgen. Het kan nog steeds belangrijk zijn om je uit te schrijven om zo hogere inschrijvingsgelden te vermijden in de toekomst:

Als je binnen een periode van 6 schooljaren – startend vanaf 1 september 2019 – dezelfde module al 3 keer volgde, betaal je vanaf de 4e inschrijving meer inschrijvingsgeld. Voor volledig betalende cursisten en gedeeltelijk vrijgestelde cursisten (die ofwel € 0.60 of € 0.30 betaalden) bedraagt het verhoogde inschrijvingsgeld € 3,00 per lestijd. Voor volledig vrijgestelde cursisten bedraagt het verhoogde inschrijvingsgeld € 1,50 per lestijd. Klik op dit formulier om je annulatie zonder terugbetaling in orde te brengen.

Terugbetaling handboek

Als je je online inschrijft, betaal je zowel het inschrijvingsgeld als het handboek. Wens je het handboek liever niet aan te kopen? We kunnen de betaalde kost voor het handboek terugstorten indien je het handboek nog niet ontvangen hebt.

Vul het formulier in voor een terugbetaling van het handboek.

Microsoft voor cursisten

CVO Scala werkt samen met SignPost om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen inzake softwarelicenties. Het contract voorziet dat je als cursist (excl. cursisten uit het studiegebied NT2) Microsoft Office kan downloaden. Hiervoor surf je naar www.academicsoftware.eu/ en vul je je cvoscala-mailadres in. Vul vervolgens het bijhorende paswoord in en bevestig de privacyverklaring en de gebruikersvoorwaarden. Onderstaande software kan je downloaden en op je computer installeren.

Er zijn enkele voorwaarden:

Wie zich voor het schooljaar 2023-2024 voor een cursus inschrijft, heeft recht op een toegangscode. Je kan de software slechts één jaar gebruiken, te beginnen vanaf het moment dat je het pakket downloadt. Wie zich na afloop van het abonnement opnieuw inschrijft, kan een nieuwe toegangscode vragen. Elke persoon heeft recht op maximaal één toegangscode per moduleperiode. Dit aanbod is in samenwerking met SignPost, die tevens verantwoordelijk is voor de technische ondersteuning. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. Naast dit aanbod kan je via Academic Shop ook software aankopen aan studententarief.

Lof en/of klachten

Vul hier het waarderingsformulier in.

Informatieveiligheid

Schoolabonnement (NMBS)

Heb ik recht op een schoolabonnement als ik met de trein naar het centrum kom?

 • De schooltreinkaart is enkel bedoeld voor studenten/cursisten die geen werk- of vervangingsinkomen of uitkering hebben en jonger zijn dan 26 jaar.
 • Wil je weten of je in aanmerking komt, vraag informatie aan de NMBS.
 • Kom je in aanmerking en heb je een formulier ontvangen van de NMBS, kom dan langs op het secretariaat zodat we je formulier kunnen invullen.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten, cursussen en nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!