OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Metaal-lassen

De basismodule Metaal-lassen leert je je eigen werkzaamheden plannen, een analyse van de nodige werkzaamheden maken en de haalbaarheid van een bepaald uit te voeren werk inschatten. Je past de principes van basisveiligheid toe, kan gereedschappen onderhouden en kleine gereedschapsherstellingen uitvoeren (inoliën, slijpen, …). Je leert de juiste machine kiezen in functie van het uit te voeren werk. Je leert zagen, ontbramen, vijlen, plooien en rechten. Op de voorbereide materialen pas je de basistechnieken toe van het lassen via diverse procédés (MIG, TIG, …).

We richten deze module in zowel voor absolute beginners als voor wie al enige voorkennis heeft. De lessen vinden plaats één keer per week (op maandag-, dinsdag- of donderdagavond) gedurende 10 weken. Wie wenst, kan in de loop van het cursusjaar nog twee bijkomende modules volgen waar nieuwe projecten kunnen worden gerealiseerd.