OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

ICT-technicus

Netwerktechnologie 2

Deze module behandelt vooral de aspecten die te maken hebben met de datacommunicatie binnen en tussen netwerken. De modules Computer voor beginners, Creatief met internet en Netwerktechnologie 1 zouden eerst moeten worden gevolgd.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Rollen: client-server – peer-to-peer

 • Fysieke en logische topologie

 • Ethernet protocol: IEEE 802.3

 • Fysieke adressering: MAC – ARP

 • Logische adressering: IP adres

 • Basis layers: Access – Distribution – Core

 • ISP-services: asymmetrische en symmetrische verbinding

 • Sturen van packets: ping – trace route

 • IPv4: unicast – broadcast – multicast

 • TCP/UDP

 • OSI-model

 • Plannen van een netwerk

 • Configureren van switches en routers (Cisco)

 • IPv6 – opbouw – adresverdeling

Lees meer

Netwerktechnologie 4

Deel 4 van netwerktechnologie focust op het installeren en configureren van een client-server omgeving. Ook in deze module wordt speciale aandacht besteed aan beveiliging. De modules Computer voor beginners, Creatief met internet en Netwerktechnologie 1, 2 en 3 zouden eerst moeten worden gevolgd.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Windows Server 2016 installeren

 • Active Directory installeren en configureren

 • Domain Name System en verbinden met het internet (NAT)

 • DHCP

 • Een werkstation in het domein plaatsen

 • Organisational Units en gebruikers

 • Schijfbeheer – RAID

 • Schijfruimte ter beschikking stellen (shares)

 • Printers installeren en delen

 • Group policy

 • Groepen (global en local security groups)

 • Beveiliging van de toegang tot het netwerk

 • De toegang tot netwerkobjecten

 • Back-up en recovery

 • Service packs en update - WSUS

 • Beveiliging tegen bedreiging van buitenaf: Internet Explorer – Malware

 • De Windows firewall

 • Logging en auditing

Lees meer

Systeembeheer 2

Voor  de tweede module Systeembeheer moet de cursist uiteraard eerst de module Systeembeheer 1 hebben gevolgd. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Het opstarten van de computer (BIOS/EFI, bootloaders, ..)

 • Dual/multi boot systemen

 • Systeemmonitoring: logging – auditing

 • Extern bureaublad – Teamviewer

 • Lokaal beveiligingsbeleid

 • Accountbeleid

 • Het register

 • Introductie Powershell

 • NTFS machtigingen

 • RAID 0, 1 en 5

 • Ouderlijk toezicht – web protection

 • Versleuteling van bestanden en mappen

Lees meer

Project

In de module Project werken de cursisten een zelfgekozen onderwerp uit. Het eindresultaat is een werkende opstelling waarmee het onderwerp aanschouwelijk wordt gemaakt.

Lees meer