OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Huishoudhulp

Traject

De volledige opleiding telt zeven modules en omvat 340 lestijden. 

Voor anderstaligen kan deze opleiding gecombineerd worden met het volgen van Nederlands.

Kostprijs

In veel gevallen heb je recht op vermindering van het inschrijvingsgeld of is de cursus gratis. 

De opleiding is erkend door de VDAB