OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Apotheekassistent

Heb je interesse in een theoretische en praktische opleiding met boeiende medisch wetenschappelijke vakken? Zin om laboratoria te ontdekken en via stages het werkveld te verkennen? Welkom in de opleiding apotheekassistent.

Het beroep van apotheekassistent is een paramedisch beroep en wordt uitgeoefend onder de beroepstitel "Farmaceutisch Technisch Assistent (FTA)". CVO 3 Hofsteden organiseert deze certificaatgerichte opleiding in PTI Kortrijk (Graaf Karel de Goedelaan 7)  op maandagvoormiddag en maandagnamiddag. Een beperkt aantal modules vinden 's avonds plaats (woensdagavond). Wij richten deze opleiding in via een traject van twee jaar. Nadien is er nog de eindstage vereist.

De opleiding is praktisch en theoretische elementen worden (gedeeltelijk) op een toegepaste manier aangebracht zodat de cursisten de link kunnen leggen naar de werking in het werkveld. Er worden bv. pillen gemaakt in de module galenica waarna deze in gesimuleerd maagsap (module toegepaste analytische chemie) gebracht worden om te zien wat het effect is op het geneesmiddel.

Het ganse traject bestaat uit 1040 lestijden waarvan 300 klokuren stage en komt in aanmerking voor educatief verlof. De 740 lestijden vinden plaats in het centrum zelf maar op regelmatige basis gaan de cursisten met de begeleiders naar bedrijven als didactische uitstap. We nodigen ook regelmatig gastsprekers uit om hun expertise te delen met onze cursisten en leerkrachten.

Naast een grondige kennis van Toegepaste fysica en chemie, Analytische chemie, Biologie en Biochemie krijgen de cursisten ook vakken zoals Toxicologie, Farmacologie en labotoepassingen. Ze zien tevens de modules Anatomie, Medische zorgverlening, Farmaceutische zorg, Farmaceutische plantkunde en homeopathie, stuk voor stuk boeiende modules die men na de opleiding goed zal kunnen gebruiken in een apotheek. De stages bestaan uit een ‘kleine’ stage (stage galenica) van 60 klokuren en een ‘grote’ stage (stage FTA - eindstage) van 240 klokuren. De stage galenica kan enkel worden uitgevoerd bij een apotheker en voor de stage FTA (eindstage) kan de cursist  een apotheekstage met een ziekenhuisstage combineren (beide 50%).   

Indien de cursist  voor alle modules slaagt, ontvangt hij/zij hiervoor het certificaat ‘Farmaceutisch Technisch Assistent (FTA)’. Dit certificaat, samen met een diploma secundair onderwijs, zal worden erkend door het agentschap zorg en gezondheid om het beroep van Farmaceutisch Technisch Assistent te kunnen uitvoeren.

Het werkveld is divers. Naast het werken bij een apotheker of in een ziekenhuisapotheek kunnen cursisten tevens terecht in de farmaceutische of logistiek ondersteunende sector (bv. aangepast geneesmiddelenvervoer regelen, …) of in de farmaceutische groothandel, steeds onder toezicht van een apotheker.

Met een certificaat Farmaceutisch Technisch Assistent en een certificaat Algemene vorming kun je je diploma secundair onderwijs behalen, als je dat nog niet hebt. Voor een erkenning als apotheekassistent heb je beide nodig (een certificaat Farmaceutisch Technisch Assistent én een diploma secundair onderwijs).

 

Is Nederlands niet je moedertaal? Bij voorkeur heb je een deelcertificaat van Threshold 4 mondeling + schriftelijk behaald.

 

Cursisten die deze opleiding willen volgen, hebben voorafgaandelijk een intakegesprek met de coördinator.

Maak hiervoor een afspraak via isabel.doom@cvoscala.be

 

 

 

FTA Galenica

Galenica betekent de kunst van het bereiden. Je leert er omgaan met de chemicaliën en de instrumenten van de bereidingsruimte. Tijdens de labo’s maak je zelf geneesmiddelen zoals zalven, gelulen en siropen. Daarnaast is er ook aandacht voor steriele en industriële galenische vormen.

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2020-2021 aangeboden.

Lees meer

FTA Toegepaste biologie

Deze module omvat alles over de plantencel en dierlijke cel. Daarbij gaat men na hoe bacteriën, virussen en schimmels ons dagelijkse leven kunnen beïnvloeden.

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2020-2021 aangeboden.

Lees meer

FTA Toegepaste biochemie

Welke vetzuren zijn schadelijk en hoe zit het met het cholesterolgehalte? Koolhydraten als maltose in tafelbier en lactose in de melk en alles rond de eiwitten wordt verder uitgediept.

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2020-2021 aangeboden.

Lees meer

FTA Toxicologie, tarificatie en regelgeving

De toxicologie, tarificatie en regelgeving omvat de veel voorkomende vergiftigingen met o.a. huishoudmiddelen zoals luchtverfrissers en afwasmiddelen, ontsmettingsmiddelen, … maar ook intoxicaties met medicatie, alcohol en drugs.

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2020-2021 aangeboden.

Lees meer

FTA Farmaceutische plantkunde en homeopathie

Actieve stoffen uit geneeskrachtige planten. Hoe werkzaam zijn ze en waar komen ze voor?

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2018-2019 aangeboden.

Lees meer

FTA Toegepaste fysica en chemie

Van elektron in het atoom tot molecule in de koolhydraten, eiwitten en vetten.

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2020-2021 aangeboden.

Lees meer

FTA Toegepaste analytische chemie

Welke zuren en basen zijn er en hoe beinvloeden ze processen? Hoeveelheden bepalen adhv titraties.

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2020-2021 aangeboden.

Lees meer

FTA Toegepaste anatomie en fysiologie

Het functioneren van alle organen in het menselijke lichaam.

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2019-2020 aangeboden.

Lees meer

FTA Medische zorgverlening

Kennismaking met het grote assortiment verbanden, zalven en ontsmettingsmiddelen bij wondverzorging en verzorging van chronische wonden.

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2019-2020 aangeboden.

Lees meer

FTA Cosmetologie

Verzorging van huid, haar, … Welke huidaandoeningen (psoriasis, acné, …) kunnen ons leven beïnvloeden?

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2019-2020 aangeboden.

Lees meer

FTA Farmacologie

Tijdens deze module leer je de voornaamste geneesmiddelen van dichtbij kennen. Waarom werkt een geneesmiddel? Hoe weet het waar het moet werken? Na het doorlopen van de lessen kan je op deze vragen antwoorden. Via tal van praktijksituaties bouw je de nodige kennis op.

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2019-2020 aangeboden.

Lees meer

FTA Farmaceutische zorg

Wat vertelt de bijsluiter en hoe gebruik je op een correcte manier medicatie en toebehoren zoals een inhalator?

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2019-2020 aangeboden.

Lees meer

FTA Stage galenica

Stage is heel belangrijk in deze praktijkgerichte opleiding. Na de lessen galenica kan je al het geleerde omzetten in de praktijk. De stage vindt plaats in een ziekenhuis of een openbare apotheek.

Om te kunnen inschrijven voor de module 'FTA stage galenica' dient de cursist geslaagd te zijn voor de module galenica.

Inschrijven is enkel mogelijk in het secretariaat te Kortrijk (Graaf Karel de Goedelaan 7) met een geldige stageovereenkomst.

Deze module wordt tijdens het schooljaar 2019-2020 aangeboden.

Lees meer

FTA Eindstage

Na het afronden van alle modules vormt de eindstage de kroon op het werk. Tijdens de eindstage kom je in aanraking met het hele takenpakket van apotheekassistent: geneesmiddelen afleveren, advies verstrekken, magistrale bereidingen uitvoeren, grondstoffen registreren, administratieve taken uitvoeren, …. De eindstage kan gelopen worden in een apotheek maar kan ook gedeeltelijk in een ziekenhuis doorgaan.

Om te kunnen inschrijven voor de module 'FTA Eindstage' dient de cursist geslaagd te zijn voor alle modules uit de opleiding farmaceutisch technisch assistent.

Inschrijven is enkel mogelijk in het secretariaat te Kortrijk (Graaf Karel de Goedelaan 7) met een geldige stageovereenkomst.

Deze module wordt ieder schooljaar aangeboden. 


Lees meer

Heb je voldoende kennis van één van de aangeboden modules en kan je deze aantonen? Aan de hand van een vrijstellingsproef kan je worden vrijgesteld van deze module. Registreer je via dit formulier.