OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Engels Conversatieklas 2

Je wil je kennis van het Engels onderhouden en je taalvaardigheid nog verbeteren? Wil je ook nog veel meer te weten komen over de cultuur in de Engelstalige landen? Als je een certificaat hebt van Conversatieklas 1(3.1) kan je in de Conversatieklas 2 terecht.
We vertellen elkaar het nieuws op internationaal, nationaal en lokaal vlak. Er is ruimte voor discussie en we verfijnen onze taalvaardigheid. Iedere week nemen we één bepaald thema onder de loep. We gaan van start met een korte tekst of reportage. Nadien is er een vragenronde. Op het einde van de les kan er in kleine groepjes verder worden gediscussieerd over het thema van de week.

1920 Engels Conversatieklas 2
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Vrij  
Izegem Bellevue Di.
09.00 - 12.00
10/9/2019 16/6/2020 Ja Inschrijven

Prijs

1920 Engels Conversatieklas 2
standaard € 180,00
gedeeltelijke vrijstelling € 36,00
volledige vrijstelling € 0,00
Lesmateriaal
Syllabus Engels Conversatieklas

Eigen syllabus

€ 10,00
Extra lesmateriaal Talen (niet in Izegem) € 3,00 (noodzakelijk)

1920 Engels Conversatieklas 2

De officiële naam van deze module is Effectiveness 1 A+B of 4.1

In het Europees referentiekader is dit niveau C1.

Voorkennis

1920 Engels Conversatieklas 2

    Om in te stappen in Engels Conversatieklas 2 heb je een deelcertificaat nodig van Engels Conversatieklas 1.

Vrijstellingsproeven

Heb je geen certificaat van Engels Conversatieklas 1? Aan de hand van een niveautest kan je worden vrijgesteld van Engels Conversatieklas 1.
Bekijk hier de beschikbare afnamedata en schrijf je in voor een niveautest.

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld

Kom je in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld? Kijk dit even na op de website van de Vlaamse Overheid.

Opleidingscheques

Deze module kan betaald worden met opleidingscheques. Op de website van de VDAB vind je volgende informatie:

  • Wie komt er in aanmerking voor opleidingscheques?

  • Hoe bestel je opleidingscheques?

  • Voorwaarden

Educatief verlof

Voor deze module kan je educatief verlof aanvragen. Op de website Werk.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie over het aanvragen van educatief verlof.