OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Aspirant-officier - Hoofd van de wacht

Astronavigatie
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Vrij  
Oostende Campus Mercator Di.
17.00 - 20.10
21/1/2020 2/6/2020 Ja Inschrijven
Maritieme regelgeving
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Vrij  
Oostende Campus Mercator Do.
17.00 - 21.10
23/1/2020 4/6/2020 Ja Inschrijven
Meteo
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Vrij  
Oostende Campus Mercator Ma.
17.00 - 21.10
27/1/2020 25/5/2020 Ja Inschrijven
Scheepsstabiliteit
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Vrij  
Oostende Campus Mercator Do.
17.00 - 21.10
23/1/2020 7/5/2020 Ja Inschrijven
Scheepvaartbeheer en zeerecht
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Vrij  
Oostende Campus Mercator Ma.
17.00 - 21.10
20/1/2020 18/5/2020 Ja Inschrijven

Prijs

Astronavigatie
standaard € 90,00
gedeeltelijke vrijstelling € 18,00
volledige vrijstelling € 0,00
Lesmateriaal
Lesmateriaal Astronavigatie € 5,00 (noodzakelijk)
Scheepvaartbeheer en zeerecht
standaard € 60,00
gedeeltelijke vrijstelling € 12,00
volledige vrijstelling € 0,00
Lesmateriaal
Lesmateriaal Scheepvaartbeheer en zeerecht € 5,00 (noodzakelijk)
Scheepsstabiliteit
standaard € 60,00
gedeeltelijke vrijstelling € 12,00
volledige vrijstelling € 0,00
Lesmateriaal
Lesmateriaal Scheepsstabiliteit € 45,00 (noodzakelijk)
Meteo
standaard € 60,00
gedeeltelijke vrijstelling € 12,00
volledige vrijstelling € 0,00
Lesmateriaal
Lesmateriaal Meteo € 45,00 (noodzakelijk)
Maritieme regelgeving
standaard € 120,00
gedeeltelijke vrijstelling € 24,00
volledige vrijstelling € 0,00
Lesmateriaal
Lesmateriaal Maritieme regelgeving € 5,00 (noodzakelijk)

Astronavigatie

In deze module leert de cursist de positie van het schip bepalen aan de hand van astronomische waarnemingen.

De bemanning van een zeeschip moet op autonome wijze zijn positie kunnen bepalen: op volle zee, zonder hulp van buitenaf. Dit gebeurt op basis van observatie van hemellichamen zoals zon of sterren, en aan de hand van complexe berekeningen. De cursist wordt in deze module vertrouwd gemaakt met de kosmografie en met de toepassingen daarvan waarmee hij zijn positie kan bepalen met voldoende nauwkeurigheid.

Scheepvaartbeheer en zeerecht

In deze module komt de regelgeving i.v.m. lading, huurovereenkomsten, verzekeringen, aanvaringen, hulp en berging en averij aan bod. Een zeeschip begeeft zich in een internationale context.

Contractuele verhoudingen, aansprakelijkheden, regelingen na aanvaring of bij redding worden geregeld op basis van internationale regels of conventies. Deze regels of conventies moeten gekend zijn om de belangen van zijn schip te kunnen vrijwaren.

Scheepsstabiliteit

In deze module leert de cursist de zeewaardigheid van het schip handhaven in functie van de lading, de brandstof en de ballast.

Van het zeeschip wordt verwacht dat het met ruim voldoende reserve steeds rechtop blijft drijven, en dat de diepgang zodanig onder controle is dat het schip niet vast loopt. De module scheepsstabiliteit leidt de cursist in in de krachten en hefbomen die het schip rechtop houden, in het verband tussen draagvermogen, diepgang en trim, en in die elementen die de stabiliteit van het schip negatief kunnen beïnvloeden. Elementen die van belang zijn voor zowel de officier belast met de belading als de officier werktuigkundige die de brandstofvoorraad en de ballast beheert.
De cursist krijgt inzicht in de scheepsgegevens, instrumenten en programma’s die hem ter beschikking staan, alsook in de factoren die op een falende stabiliteit kunnen wijzen. De cursist wordt ingeleid in de maatregelen die kunnen genomen worden om de stabiliteit te verbeteren.

Meteo

In deze module leert de cursist bij het opstellen van een reisplan rekening te houden met klimaat- en weergegevens. Gebruik en interpretatie van eigen en externe meteorologische metingen komen aan bod.

De cursist leert een reis plannen en uitvoeren en de positie van het schip bepalen.

Maritieme regelgeving

In deze module wordt de internationale regelgeving m.b.t. de zeevaart aangebracht.

Een zeeschip begeeft zich in een internationale context. Dit wil zeggen dat bemanning en officieren rekening moeten houden met zeer diverse internationale regelgevingen, gaande van bepalingen inzake veiligheid en voorkomen van pollutie tot vaarrechten en plichten, assistentie aan personen of schepen in nood, tot reglementering inzake aansprakelijkheid, arbeidswetgeving en noodmaatregelen.

 • voorzorgsmaatregelen treffen om verontreiniging van het mariene milieu te voorkomen.
 • de voorschriften ter voorkoming van verontreiniging naleven.
 • toezicht houden op het naleven van de wettelijke verplichtingen.

Voorkennis

Astronavigatie

  Zeevaartkunde

Scheepvaartbeheer en zeerecht

  Geen voorkennis vereist

Scheepsstabiliteit

  Geen voorkennis vereist.

Meteo

  Geen voorkennis vereist.

Maritieme regelgeving

  Geen voorkennis vereist.

Vrijstellingsproeven